مقالات شیمی تجزیه - مجله شیمیدان

موتور جستجوگر آنلاین شیمی ویرایشگر آنلاین شیمی

ارسال مطلب

ارسال مطلب

سنتز نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 به روش تلقیح و اصلاح شده با فلوئور

سنتز نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 به روش تلقیح و اصلاح-شده با فلوئور

 

در این تحقیق، نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3به روش تلقیح و با غلظت-های متفاوت فلوئور برای حذف تیوفن از سوخت های هیدروکربنی سنتز شد. خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست های سنتزی توسط روش های آنالیز دستگاهی XRD، FESEM، BETو FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه فلوئور (۱ درصد وزنی) خواص ساختاری و سطحی مطلوب تری نسبت به نانوکاتالیست بدون فلوئور از خود نشان داد. افزایش فلوئور باعث افزایش سطح ویژه نانوکاتالیست و کاهش اندازه ذرات نانوکاتالیست شد. ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست های سنتزی نشان-دهنده قابلیت کاهش تیوفن از سوخت های هیدروکربنی به کمتر از ppm 100 است. این امر به دلیل سطح مخصوص و خواص منحصر به فرد ساختاری این نانوکاتالیست است.

برای مشاهده آنلاین و دانلود رایگان متن کامل این مقاله بسیار زیبا ( البته به زبان فارسی) به ادامه مطلب بروید.

کلیدواژه ها: , , , , , , , , , , ,

 • شنبه ۸ تیر ۱۳۹۲
 • استراتژی برای محدود کردن خطرات استفاده از بنزن بر سلامتی انسان

   

   

  دانلود رایگان مقاله استراتژی برای محدود کردن خطرات استفاده از بنزن بر سلامت انسان

   

  Benzene is produced by different petroleum conversion processes in petroleum refinery and chemical plant processes, primarily by catalytic reforming, steam cracking and dealkylation. The estimated annual production of benzene as a chemical intermediate in the European Union (EU) is 7 247 kt/a. 576 128 t/a benzene were imported to the EU, 128 902 t/a were exported from the European Union in 1994.

  In the chemical industry, benzene is industrially the most important of the so-called BTX aromatics (benzene, toluene, xylene). Benzene forms the basis for a great variety of aromatic intermediates and for the group of cycloaliphatic compounds.

  Benzene is used as the basis for the manufacture of plastics, synthetic rubber, dyestuffs, resins, raw materials for detergents, and plant protection agents.

  The classification of Benzene has been revised in Mai 2002 to:
  F; R11; Carc. Cat.1; R45; Muta. Cat.2; R46; T; R48/23/24/25; Xn; R65 and Xi; R36/38.

  Muta. Cat.2; R46; Xn; R65 and Xi; R36/38 were added in this revision.

   

  برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله به ادامه مطلب بروید.

   

  کلیدواژه ها: , , , , , , ,

 • پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۱
 • استراتژی کاهش ریسک استفاده از بنزن در محیط زیست

   

  دانلود مقاله استراتژی کاهش ریسک استفاده از بنزن در محیط زیست

   

  Benzene is produced from crude oil, condensate from natural gas production or coke oven by-products. The estimated production amount in the EU is 7 247 kt/a (1994-2001). Substantial production also takes place in Eastern Europe. 576 128 t/a are imported into the EU, 128 902 t/a are exported (1994). In the European Union benzene may be used as an intermediate in industrial processes only. Additional emissions arise from non-isolated benzene (e.g. in petrol) and from benzene produced during petrol combustion.

   

  The environmental risk assessment of benzene (draft of March 25, 2003) identifies risks

  * to industrial wastewater treatment plants (WWTPs) at production and/or processing sites (generic scenario and 23 out of 48 known sites)
  * to the aquatic environment at production and/or processing sites (generic scenario and 2 out of 48 known sites)
  * to the atmosphere because of the contribution of benzene to the formation of tropospheric ozone.

   

   

  برای آشنایی با سیاست ها و استراتژی های کاهش ریسک استفاده از بنزن در محیط زیست و دانلود رایگان این مقاله بسیار جالب و کامل به ادامه مطلب بروید.

   

  کلیدواژه ها: , , , , , ,

 • پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۱
 • دانلود مقاله بسیار زیبای «بنزن در آب آشامیدنی»

  دانلود مقاله بسیار زیبای «بنزن در آب آشامیدنی»

   

  برای دانلود رایگان  مقاله بسیار زیبای «بنزن در آب آشامیدنی» به ادامه مطلب بروید.

  کلیدواژه ها: , , , , , ,

 • پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۱
 • مبانی الکتروفورز

  Gel electrophoresis

   

  الکتروفورز روشی است که در آن نمونه هایی که بار الکتریکی دارند، تحت تأثیر یک میدان الکتریکی از میان شبکه ای متخلخل حرکت می کنند. سرعت حرکت مولکولها در این شرایط نه تنهاتحت تاثیر بار الکتریکی اشان است بلکه عواملی دیگری نظیر اندازه و شکل مولکول نیز در این امر دخیل هستند. به همین دلیل الکتروفورز روشی مناسب و کارآمد در جداسازی مولکول مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا” الکتروفورز برای جداسازی مولکولهای بزرگی چون پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک به کار برده می شود, اما در مواردی نیز برای جداسازی مولکولهای باردار کوچکتری نظیر قندها, اسیدهای آمینه, پپتیدها و حتی یونهای ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

   

  کلیدواژه ها: , , , , , , ,

 • شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • طیف سنجی مادون قرمز

   IR Spectroscopy

  مادون به معنای زیردست و بسیار ریز است لذا مادون قرمز اشعه بسیار ریز و قرمز رنگ می باشد . در سال ۱۸۰۰ میلادی سرویلیام هرشر یک نمونه نامرئی از تشعشعات را کشف کرد که این نمونه دقیقاً ناحیه قرمز طیف مرئی قرار داشت او این شکل از تشعشعات را مادون قرمز نامید . نور مرئی و پرتوهای مادون قرمز دو نمونه اشکال فراوانی از انرژی هستند که توسط تمام اجسام موجود در زمین و اجرام آسمانی تابانده می شوند . تنها با مطالعه این تشعشعات است که می توان اجرام آسمانی را تشخیص دهیم و تصویر کامل از چگونگی ایجاد جهان و تغییرات آن بدست آوریم .

  گرمایی که ما از خورشید یا از یک محیط گرم احساس می کنیم همان تشعشعات مادون قرمز یا به عبارتی انرژی گرمایی است حتی اجسامی که فکر می کنیم بسیار سرد  هستند مانند یخ و بدن انسان نیز از خود انرژی گرمایی منتشر می سازند از استفاده های مادون قرمز می توان در نجوم و پزشکی مانند تکنسین درد استراحت ماهیچه و افزایش خون رسانی نام برد .

  ناحیه مادون قرمز تابش با عدد موجی در گستره ای در حدود (۱۰تا ۱۲۸۰۰) است البته از نظر کاربرد و نیز دستگاهوری طیف مادون قرمز IR به سه قسمت نزدیک ، دور و میانه قسیم می شوند برای راحتی کار گستره های تقریبی هر کدام در جدول زیر آمده است :

  (البته ناحیه ای که برای تجزیه شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد ۵۰ تا ۸/۰ میکرومتر است.)

   

  ناحیه

  گستره طول موج

  گستره اعداد موجی

  گستره فرکانس

  (Hz)

  نزدیک

  ۵/۲ تا ۷۸/۰

  ۴۰۰۰ تا ۱۲۸۰۰

  ۱۰۱۴ × ۲ تا ۱۰۱۴ ×  ۳٫۸

  میانه

  ۵۰  تا ۵/۲

  ۲۰۰ تا ۴۰۰۰

    ۱۰۱۲ × ۶ تا ۱۰۱۴ × ۱٫۲

  دور

  ۱۰۰۰ تا ۵۰

  ۱۰ تا ۲۰۰

  ۱۰۱۱ × ۳ تا ۱۰۱۲ × ۶

  پر استفاده ترین

  ۱۵ تا ۵/۲

  ۶۷۰ تا ۴۰۰۰

  ۱۰۱۴ × ۲ تا ۱۰۱۳ × ۱٫۲

   

   برای دانلود متن کامل این مقاله به ادامه مطلب بروید.

   

  کلیدواژه ها: , , , , , , , , ,

 • شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
 • یک نظر
 • تیتراسیون هدایت سنجی

   تیتراسیون رسانش سنجی

  برای دانلود این مطلب آموزشی مفید و کامل در مورد رسانش سنجی بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید.

  کلیدواژه ها: , , , , , , ,

 • شنبه ۳ دی ۱۳۹۰
 • یک نظر