مروری بر روشهای سنتز ایندول و دسته بندی آنها - مجله شیمیدان


موقعیت شما :

موتور جستجوگر آنلاین شیمی ویرایشگر آنلاین شیمی

ارسال مطلب

ارسال مطلب

مروری بر روشهای سنتز ایندول و دسته بندی آنها

مروری بر روشهای سنتزایندول و دسته بندی آنها

این پژوهش مروری است بر روشهای به دست آمده برای سنتز . یک ترکیب آلی هتروسیکلیک معطر است. این ساختار ، متشکل از یک حلقه بنزن شش عضو متصل به یک حلقه پیرول حاوی نیتروژن پنج عضوی است. به طور گسترده ای در محیط طبیعی وجود دارد. و  زیر ساخت مهم موجود در آلکالوئیدهای طبیعی یا مصنوعی متعدد است که اثر بیولوژیکی و دارویی دارد، پژوهش حاضر با هدف توسعه استراتژی های مصنوعی اقتصادی، کارآمد و انتخابی جدید برای دسترسی به این ترکیبات   است. در طول سالها تحقیق، دست یابی به یک روش مصنوعی کلاسیک  منجر به کشف روشهای گوناگون  شده است. با این حال، زمانی که سنتز انتخابی از heteroaromatics به میان میاید آنگاه انتخاب پایه و روش بسیار پیچیده میشود.

 

اخیرا  ترکیبات آلی فلزی به عنوان شناخته شده اند که بازدهی واکنش ها را بالا میبرد . این مقاله علمی مروری با تمرکز بر روشهای کاتالیزوری ناهمگن ؛ شیوه های گوناگون سنتز را بررسی کرده که در میان آنها مواد آلی فلزی منجر به بازده بالایی میشود زیرابا توجه به وجود گروه های عاملی متعدد در سنتز ترکیباتطبیعی؛ محصولات متعددی به دست میاید کهناخواسته است و بازده را کم میکند.. بسیاری از این روشهایگرداوری شده در اینگفتار به عنوان روش صنعتی پذیرفته شده و کاربردی میباشد. همچنین با معرفی مولکولهای سیگنال داخلی سلول و مشتقات ایندول مانند تریپتوفان و سروتونین و آمینو ها ی روانگردان , اهمیت بحث مشخص میشود.

ارسال مطلب توسط: جواد صالحی

QR:  مروری بر روشهای سنتز ایندول و دسته بندی آنهاارسال نظر

نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن و پیام شما:

 

  • دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶