نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیایی


موقعیت شما :

موتور جستجوگر آنلاین شیمی ویرایشگر آنلاین شیمی

ارسال مطلب

ارسال مطلب

نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیایی

نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیایی (MSDS)

 

برای مشاهده جدول کامل علائم و S و R بسته بندی مواد شیمیایی (MSDS) به ادامه مطلب بروید.

 

 

نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیایی

احتیاط های ایمنی ( هشدارهای S )

S 1

در محل امن ( قفل دار ) نگه داری شود.

S 2

دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

 S 3

در جای خنک نگه داری شود.

S 4

دور از محل زندگی نگه داری شود.

S 5

در مایعی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داری شود.

S 6

در گاز بی اثری که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داری شود.

S 7

در ظرف کاملا در بسته نگه داری شود.

S 8

ظرف در جای خشک نگه داری شود.

S 9

ظرف در محلی با تهویه کاملا مناسب نگه داری شود.

S 10

محتویات، مرطوب نگه داری شود.

S 11

از نفوذ هوا جلوگیری شود.

S 12

در ظرف به شکلی بسته شود که مانع خروج گاز نشود.

S 13

دور از مواد غذایی، نوشابه ها و خوراک دام نگه داری شود.

S 14

دور از مواد ناسازگاری که کارخانه سازنده اعلام کرده نگه داری شود.

S 15

دور از حرارت نگه داری شود.

S 16

دور از منابع تولید جرقه نگه داری شود – سیگار نکشید.

S 17

دور از مواد قابل احتراق نگه داری شود.

S 18

در ظرف با احتیاط باز شده و با احتیاط حمل شود.

S 20

در هنگام کار از خوردن و آشامیدن خودداری شود.

S 21

در هنگام کار سیگار نکشید.

S 22

از استنشاق غبار این ماده خودداری شود.

S 23

از استنشاق گاز، دود، بخار و ذرات معلق خودداری شود. ( توصیه اکید کارخانه سازنده )

S 24

از تماس با پوست خودداری شود.

S 25

از تماس با چشم ها خودداری شود.

S 26

در صورت تماس با چشم ها، آن ها را به دقت با شست و شو داده و به پزشک مراجعه شود.

S 27

فورا لباس های آلوده و مرطوب تعویض شود.

S 28

در صورت تماس با پوست با مقدار زیادی از مایع توصیه شده توسط کارخانه سازنده شست و شو داده شود.

S 29

از ریختن این ماده در فاضلاب خودداری شود.

S 30

هرگز آب به این ماده اضافه نشود.

S 31

دور از مواد قابل انفجار نگه داری شود.

S 33

نکات ایمنی در مورد مواد و اجسام دارای الکتریسیته ساکن رعایت شود.

S 34

از ایجاد اصطکاک و وارد آوردن ضربه خودداری شود.

S 35

مواد زائد و ظروف آلوده باید به روش مطمئنی دفع شود.

S 36

در ضمن کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود.

S 37

از دستکش های محافظ مناسب استفاده شود.

 S 38

چنانچه تهویه مناسب وجود ندارد از ماسک تنفسی استفاده شود.

S 39

از ماسک دارای عینک استفاده شود.

S 40

کف محل کار و اشیاء آلوده با موادی که کارخانه سازنده توصیه کرده تمیز شود.

S 41

در صورت بروز انفجار یا آتش سوزی از استنشاق گازها خودداری شود.

S 42

در هنگام اسپری کردن یا دود دادن از ماسک تنفسی مناسب ( توصیه شده توسط سازنده ) استفاده شود.

S 43

برای خاموش کردن آتش از مواد توصیه شده توسط سازنده استفاده شود.

S 44

در صورت احساس ناراحتی با پزشک مشورت کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید ).

S 45

در صورت بروز هرگونه حادثه یا احساس ناراحتی فورا پزشک را مطلع کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید ).

S 46

در صورت خوردن فورا به پزشک مراجعه شود.

S 47

در دمای تعیین شده نگه داری شود.

S 50a

هرگز با اسید مخلوط نشود.

S 50b

هرگز با مواد غذایی مخلوط نشود.

S 50c

با اسیدهای قوی، مواد اولیه پایه و نمک ها مخلوط نشود.

S 51

در محیط هایی که تهویه مناسب دارند استفاده شود.

S 62

در صورت خوردن از برگرداندن ان خودداری کنید ( فورا به پزشک مراجعه کنید).

S 1/2

در محل امن ( قفل دار ) و دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

S 3/7/9

در ظرف محکم بسته شده و در جای خنک با تهویه مناسب نگه داری شود.

S 3/9

ظرف را در جای خنک و دارای تهویه مناسب نگه دارید.

S 7/9

در ظرف محکم بسته شده و در جای خنک با تهویه مناسب نگه داری شود.

S7/8

ظرف را خشک و با درب محکم بسته و در جای با تهویه مناسب  نگه داری کنید.

S 20/21

در هنگام کار از خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن خودداری کنید.

S 24/25

از تماس با چشم ها و پوست خودداری شود.

S 36/37

در ضمن کار از لباس و دستکش های محافظ مناسب استفاده کنید.

S 36/39

در ضمن کار از لباس و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.

S 37/39

در ضمن کار از دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.

S 36/37/39

در ضمن کار از لباس، دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.

 

 

  

احتیاط های ایمنی ( هشدارهای R )

R 1

در حالت خشک قابل انفجار است.

R 2

قابلیت انفجار در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاک، تماس با آتش یا دیگر مابع جرقه زا.

R 3

در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاک، تماس با آتش یا دیگر منابع جرقه زا به سهولت قابل انفجار است.

R 4

های فلزی بسیار حساس و قابل انفجار تشکیل می دهد.

R 5

در صورت حرارت دیدن قابل انفجار است.

R 6

در حضور یا عدم حضور هوا قابل انفجار است.

R 7

احتمال بروز آتش سوزی وجود دارد.

R 8

در صورت تماس با مواد قابل اشتعال خطر بروز آتش سوزی وجود دارد.

R 9

در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال خطر بروز انفجار وجود دارد.

R 10

قابل اشتعال است.

R 11

به سهولت قابل اشتعال  است.

R 12

شدیدا قابل اشتعال است.

R 13

گاز مایع شده ی شدیدا قابل اشتعال.

R 14

به شدت با آب می دهد.

R 15

با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 16

در صورت مخلوط کردن با مواد قابل احتراق، انفجاری است.

R 17

در مجاورت با هوا خود به خود قابل اشتععال است.

R 18

در هنگام استفاده، احتمال تشکیل مخلوط های هوا، بخار آتش زا و قابل انفجار وجود دارد.

R 19

ممکن است پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد.

R 20

در صورت استنشاق برای سلامتی زیان آور است.

R 21

در صورت تماس با پوست، به پوست آسیب می رساند.

R 22

در صورت خوردن، آسیب ایجاد می کند.

R 23

در صورت استنشاق، مسمومیت ایجاد می کند.

R 24

در صورت تماس با پوست، مسمومیت ایجاد می کند.

R 25

در صورت خوردن، مسمومیت ایجاد می کند.

R 26

استنشاق آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 27

در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 28

در صورت خوردن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 29

در تماس با آب گازهای سمی تشکیل می دهد.

R 30

هنگام استفاده ممکن است شدیدا قابل اشتعال شود.

R 31

در صورت تماس با اسیدها گازهای سمی ایجاد می کند.

R 32

در صورت تماس با اسیدها گازهای شدیدا سمی ایجاد می کند.

R 33

خطر بروز اثرات انباشتگی وجود دارد.

R 34

سوختگی های خورنده ایجاد می ککند.

R 35

سوختگی های خورنده ی شدید ایجاد می کند.

R 36

چشم ها را تحریک می کند.

R 37

اندام های تنفسی را تحریک می کند.

R 38

پوست را تحریک می کند.

R 39

خطر جدی بروز صدمات غیر قابل برگشت وجود دارد.

 R 40

احتمال بروز صدمات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R 42

در صورت استنشاق احتمال بروز حساسیت وجود دارد.

R 43

در صورت تماس با پوست احتمال بروز حساسیت وجود دارد.

R 45

امکان ایجاد دارد.

R 46

امکان صدمه زدن به سیستم ژنتیک را دارد.

R 49

در صورت تنفس امکان ایجاد سرطان دارد.

R 50

برای موجودات آبزی زیان آور است.

R 54

برای گیاهان زیان آور است.

R 55

برای جانوران زیان آور است.

R 57

برای حشرات زیان آور است.

R 59

برای لایه اوزون خطرناک است.

R 60

برای مزارع حاصل خیز زیان آور است.

R 61

برای کودکان زیان آور است.

R 14/15

به شدت با آب واکنش داده  و گازهای قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 15/29

با آب واکنش داده و گازهای سمی و قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 20/21

در صورت تماس با پوست و استنشاق به سلامتی آسیب می رساند.

R21/22

در صورت تماس با پوست یا در صورت خوردن آن، به سلامتی آسیب می رساند.

R 20/22

در صورت استنشاق و خوردن به سلامتی آسیب می رساند.

R 20/21/22

در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست به سلامتی آسیب می رساند.

R 23/24

در صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت ایجاد می کند.

R 24/25

در صورت تماس با پوست یا خوردن آن مسمومیت ایجاد می کند.

R 23/25

در صورت استنشاق و خوردن مسمومیت ایجاد می کند.

R 23/24/25

در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجد می کند.

R 26/27

در صورت استنشاق و در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 27/28

در صورت تماس با پوست و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 26/28

در صورت استنشاق و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 26/27/28

در صورت استنشاق و خوردن و در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 36/37

چشم ها و اندام های تنفسی را تحریک می کند.

R 37/38

اندام های تنفسی و پوست را تحریک می کند.

R 36/38

چشم ها و پوست را تحریک می کند.

R 36/37/38

چشم ها، اندام های تنفسی و پوست را تحریک می کند.

R 42/43

در صورت استنشاق و تماس با پوست، احتمال بروز حساسیت وجود دارد.

 

 

 

منبع: پوستر آموزشی شرکت قطران

 

QR:  نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیاییارسال نظر

نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن و پیام شما:

 

  • دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۱