پيوند شيميايي و شكل مولكول ها


موقعیت شما :

موتور جستجوگر آنلاین شیمی ویرایشگر آنلاین شیمی

ارسال مطلب

ارسال مطلب

پیوند شیمیایی و شکل مولکول ها

فرایندی است که در آن اتمها با به اشتراک گذاردن الکترون و یا تبادل آن به پایدارتری می رسند. هدف اصلی از تشکیل پیوند شیمیایی رسیدن به گاز نجیب ( پایدارترین – اجرای قا عده ی هشت تایی ( اکتت ) ) است. اگر این هدف تامین نشود، سعی می کند تک الکترونهای خود را به صورت زوج در آورد . به گونه ای که پس از تشکیل معمولا در ساختار آن تک الکترون وجود ندارد.

تذکر: اتم مرکزی در مولکولهای NO2 و NO دارای تک الکترون است.

قاعده ی هشتایی ( اکتت ) و واکنش پذیری اتم ها

تمامی گازهای نجیب ( به غیر از هلیم He : 1s2 ) در لایه ی آخر خود ۸ الکترون دارند (ns2 np6) . از آنجا که گازهای نجیب بسیار پایدار هستند و تمایل کمتری برای شرکت در واکنش ها دارند، آرایش الکترونی هشت تایی یک آرایش پایدار به حساب می آید . به گونه ای که انجام شدنی ترین واکنش ها آن هایی هستند که در فراورده هایشان اتم ها به آرایش هشت تایی پایدار رسیده اند.

تذکر ( ۱ ) : عنصرهای گروه ۲ و ۱۳ در های غیر یونی به هشت تایی پایدار نمی رسند.

تذکر ( ۲ ) : اگر تعداد قلمروهای الکترونی بیش از ۴ باشد، ( عنصرهای گروه ۱۴ و بعد از آن با ظرفیتی بیشتر از مهم ترین ظرفیت خود در ترکیب شرکت کرده باشند، قاعده ی هشت تایی رعایت نمی شود.

تذکر ( ۳ ) : مولکول هایی که در آ نها تک الکترون دارد (NO2 و NO) نیز قاعده ی هشت تایی در آن رعایت نمی شود.

مثال ( ۱ ) : در کدام مولکول هم هی اتم ها به هشتایی پایدار رسیده اند؟

الف) NO              ب) CF4 ج) BeF2 د) SF6

 

پیوند در اتم هیدروژن :
اگر دو اتم به یکدیگر نزدیک شوند، نیروهایی بین آنها به وجود می آید که در زیر نمایش داده شده است:

 

 

شرط تشکیل پیوند این است که در هنگام تشکیل مجموع نیروهای جاذبه از دافعه بیشتر باشد.
البته گاهی وجود تک الکترون در دو اتم نیز به عنوان شرط تشکیل پیوند کووالانسی بیان می شود که این شرط لازم است ولی کافی نیست.
یک پیوند را میت وان به مدلهای مختلفی نمایش داد:

۱) : در این مدل هر زوج الکترون مشترک با یک خط تیره ( — ) نمایش داده می شود. H – H
۲) مدل الکترون نقطه ای ( ) : هر زوج الکترون مشترک با یک جفت نقطه ( یا علامت مشابه ) بین دو اتم نمایش داده می شود. در این مدل باید کلیه الکترونهای تراز آخر اتم در اطراف آن نمایش داده شود . H : H

 

بحث درباره پیوند شیمیایی از دیدگاه انرژی :
اصولا اگر یک سیستم بنا به میل خود کاری را انجام دهد، انرژی آزاد می کند و اگر مجبور به انجام کاری شود، انرژی می گیرد.

 

 

 

 

برای مطالعه ادامه این مطلب و متن کامل با کلیک بر روی لینک زیر فایل PDF آن را کنید:

 

نوع فایل : PDF

حجم فایل : ۳۴۲ کیلوبایت

تعداد صفحه : ۱۳ صفحه

تهیه کننده : مجتمع آموزشی دکتر هشترودی

 

 

دریافت پیوند شیمیایی و شکل مولکول ها

پیوند شیمیایی و شکل مولکول ها

 

 

QR:  پیوند شیمیایی و شکل مولکول هاارسال نظر

نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن و پیام شما:

 

  • پنج شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۰