موازنه کردن معادله واکنش هاي شيميايي به روش وارسي


موقعیت شما :

ارسال مطلب

ارسال مطلب

موازنه کردن معادله واکنش های شیمیایی به روش وارسی

H2 Cl2 150x150 موازنه کردن معادله واکنش هاي شيميايي به روش وارسي

 

گامهای کتاب به ترتیب شامل موارد زیر است

گام اول: شمارش اتم ها در دو طرف معادله

گام دوم: انتخاب یک ترکیب با بیشترین اتم سازنده

گام سوم: موازنه اکسیژن ها

گام چهارم: موازنه تعداد هیدروژن ها

چند مثال:


۲ KNO3 –> 2 KNO2 + O2

۲ NaBr(aq) + H2SO4(aq) —> 2 HBr(aq) + Na2SO4(aq)

۲ HBr(aq) + Ca(OH)2 —> CaBr2(aq)

۲ NaCl + 1 BeF2 –> 2 NaF + 1 BeCl2

۲ FeCl3 + 1 Be3(PO4)2 –> 3 BeCl2 + 2 FePO4

۱ AgNO3 + 1 LiOH –> 1 AgOH + 1 LiNO3

۳ Mg + 1 Mn2O3 –> 3 MgO + 2 Mn

روش محاسباتی موازنه:

[A]Fe2O3 [B]Al  ? [C]Al2O3 [D]Fe

برای هر عنصر ضریب تعیین می کنیم

Fe2O3 + Al <= Al2O3 + Fe
Fe ۲ ۰ ۰ ۱
O ۳ ۰ ۳ ۰
Al ۰ ۱ ۲
۰

معادلات را می نویسیم

۲A + 0B = 0C + 1D
۳A + 0B = 3C + 0D
۰A + 1B = 2C + 0D

برابر یک باشد D فرض می کنیم

Let D = 1

then {A = 0.5, B = 1, C = 0.5}

۱/۲ Fe2O3 ۱ Fe  ? ۱/۲ Al2O3 ۱ Al

ضرایب را به کوچکترین عدد صحیح تبدیل می کنیم

Fe2O3 ۲ Fe  ? Al2O3 ۲ Al

[A]Fe2O3 [B]Al  + [C]Al2O3 [D]Fe

موازنه کردن معادله واکنش های شیمیایی به روش وارسی, ۱۰٫۰ out of 10 based on 1 rating





QR:  موازنه کردن معادله واکنش های شیمیایی به روش وارسی



۱۳۹۱/۱۰/۳۰
علی علی پور :


درخواست پسورد برای استفاده از کتب وملات ونرم افزارهای دانلود شده

[پاسخ]

شیمیدان نام پاسخ دهنده : شیمیدان
زمان ارسال پاسخ : شنبه , ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۵:۵۲
متن پاسخ ارسالی :

رمز عبور تمامی فایلهای دانلود شده در انتهای توضیحات آنها وجود دارد.

[پاسخ]

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن و پیام شما:

 

  • جمعه ۸ بهمن ۱۳۸۹
  • ۲ نظر